اولین همایش بین المللی اسپرانتو در ایران برگزار شد

اولین همایش بین المللی اسپرانتو در ایران برگزار شد

از هشتم تا یازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و هشت اولین همایش بین المللی اسپرانتو در ایران در شهر کاشان برگزار شد.
این همایش بین‌المللی،اسپرانتو، دوازدهمین همایش بین‌المللی اسپرانتوی آسیا و شمال آفریقا بود که از سال ۲۰۰۸ به صورت سالانه و هر سال در یک کشور برگزار می‌شود. این همایش شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از ایران تا مراکش است.
سرانجام پس از بیش از یک قرن از وجود جنبش اسپرانتو در ایران، به همت انجمن اسپرانتوی ایران (به ویژه تلاش‌های نازی صولت، کیهان صیادپور و سروش محمدزاده) همایشی بین‌المللی به اسپرانتو و به شایستگی در ایران برگزار شد.
در این همایش ۳۶ نفر شرکت کرده بودند که هیجده نفر از آن‌ها خارجی و از ۱۰ کشور حضور داشتند.
بیشترین تعداد شرکت کنندگان خارجی گروه شش نفری فرانسوی بود.
گزارش مفصل همایش در نشانی زیر به زبان اسپرانتو منتشر شده است:

La 12-a MezOrienta kaj NordAfrika (MONA) Kunveno de Esperanto en Kaŝano, Irano

گروهی از شرکت کنندگان در همایش بین‌المللی اسپرانتوی آسیا و شمال آفریقا در شهر کاشان ایران
گروهی از شرکت کنندگان در همایش بین‌المللی اسپرانتوی آسیا و شمال آفریقا در شهر کاشان ایران

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.