نماد سایت اسپرانتو در ایران

ترجمه چند مطلب از مجله پیام سبزاندیشان به زبان ژاپنی

چند مطلب از شماره ۷ مجله پیام سبزاندیشان به زبان ژاپنی ترجمه شده است. این مطالب به بیشتر درباره مهاجران افغانی در ایران و وضعیت زنان در افغانستان است که از فارسی به اسپرانتو ترجمه شده‌اند و از زبان اسپرانتو نیز به زبان ژاپنی برگردانده شده‌اند. +

http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuto/jaadem/sopirante.htm#rakonto1

 

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
خروج از نسخه موبایل