درباره IREJO-Bulteno ارگان سازمان جوانان اسپرانتودان ایران

درباره IREJO-Bulteno ارگان سازمان جوانان اسپرانتودان ایران

IREJO-Bulteno
عنوان نشریه‌ای است که از تیر ماه سال ١٣٧٢ تا دی ماه ١٣٧۶ طی بیست و دو شماره و به فاصله دو ماه یکبار منتشر شده است.
IREJO-Bulteno ارگان سازمان جوانان اسپرانتودان ایران بوده است که با مسئولیت و سردبیری رضا ترابی منتشر شده است.
IREJO-Bulteno گر چه اولین نشریه اسپرانتویی در ایران نبوده است اما ویژگی‌هایی باعث تمایز آن نسبت به بقیه شده است. نخست آن که ارگان سازمان و تشکیلات نام و نشان‌دار بوده است دوم اینکه به طور منظم و پایدار منتشر شده است سوم اینکه گستره توزیع آن وسیع بوده و جریان ساز شده است.
از IREJO-Bulteno دو پیش شماره‌ی دو برگی هم در تابستان و پاییز ١٣٧٢ منتشر شده است.
آخرین شماره IREJO-Bulteno ٢١ و ٢٢ در زمستان سال ١٣٧۶ به سردبیری عباس باغستانی منتشر شد و پس از آن انتشار آن متوقف شد.

درباره IREJO-Bulteno ارگان سازمان جوانان اسپرانتودان ایران

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.